Yhteystiedot

 

Puheenjohtaja Anne Kantelo p. 044-240 5565, 853jhl.ry@gmail.com

Varapuheenjohtaja Seppo Hyrynkangas

Sihteeri Katja Kuusisto, katja.kuusisto@dnainternet.net

Taloudenhoitaja Seppo Hyrynkangas p. 050-5847 944, seppohyrynkangas@gmail.com

Jäsenasiainhoitaja Laila Tiainen p. 040-761 8545, laila.tiainen@gmail.com

 

Huom! Yhdistyksen sähköpostiosoite on muuttunut!

Sähköpostia ja palautetta voit lähettää myös yhdistyksen sähköpostiin 853jhl.ry@gmail.com

Satakunnan yksityisen sosiaali- ja terveysalan yhdistys JHL 853 ry