Jäsenelle tiedote !


Jäsen käythän päivittämässä yhteystietosi, ammattinimikkeesi ja työsuhdetietosi 
OmaJHL  

Hoida jäsenyyttäsi

tarkasta, jos työnantaja perii liiton jäsenmaksut, maksut ovat otettu palkasta.

Jos maksat itse jäsenmaksusi, huolehdi, että ne ovat ajan tasalla. Saat liiton jäsenyksiköstä viitelistat jäsenmaksujen maksamista varten. Viitenumero muodostuu jäsenen henkilötunnuksesta ja maksuaikatiedoista.

Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet:

  • eläkesäädönnässä tarkoitetulla kuntoutusrahalla, kuntoutustuella (määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä).
  • äitiyslomalla tai isyyslomalla
  • vanhempainlomalla
  • hoitovapaalla/kodinhoitotuella
  • palkattomalla sairauslomalla
  • työn, joka ei saa liitolta päivärahaa
  • Kelan kuntoutustuella
  • opiskelija
  • suorittamassa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta

Eläkkeelle siirtyessä yhdistys pysyy samana työnantajasta riippumatta.

Voit tehdä jäsenmaksuvaputuspyynnön JHL:n verkkosivuilla