Jäsenet

 

Yhdistys on jäsenen "kotipaikka". Yhdistys toimii jäsentensä työolosuhteiden parantamiseksii ja tarjoaa myös virkistystoimintaa.

Yhdistyksen kokoaa yhteen kaikki sen järjestämisalalla ja toimialueella työskentelevät henkilöt. He ovat JHL:läisen yhdistyksen jäseniä.

Yhdistys toimii  jäsentensä palvelussuhteen ehtojen ja työolosuhteiden parantamiseksi ja yhteiskunnallisten etujen ja oikeuksien edistämiseksi. Näiden edunvalvonnallisten asioiden lisäksi yhdistykset järjestävät jäsenilleen vapaa-ajan tilaisuuksia ja koulutuksia.

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksupalautuksella. Se on 20 prosenttia liitolle maksetuista jäsenmaksuista.